Werkwijze

Groepsbijeenkomst onder leiding van Marom Ayoubi

Groepsbijeenkomst onder leiding van Marom Ayoubi

Werkwijze

Ons aanbod kent verschillende consultatievormen (individueel of met meer personen). De belangrijkste werkvormen die we hanteren zijn gesprekken, (huiswerk)opdrachten en speltherapie.

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw behoefte starten we met een intakegesprek van 1,5 uur. Tijdens dit gesprek wordt op gestructureerde wijze in kaart gebracht wat uw uitgangssituatie is. Van daaruit kijken we naar de doelen die u wilt bereiken en geven wij u advies wat realistisch gezien haalbaar is en wat wij daarin voor u kunnen betekenen.

Samen met u stellen we een behandelovereenkomst op. Dit kan een reeks van opeenvolgende gesprekken zijn of consultatie op afstand (telefonisch of via internet).

In sommige gevallen kan het zijn dat wij u zullen doorverwijzen naar een andere en/of meer gespecialiseerde zorgaanbieder. Uw belang staat voor ons voorop, zodat u de best mogelijke hulp krijgt.