06-08: Vinden&Binden

Vinden&BindenSAMENWERKING TUSSEN OPVOEDERS VAN NU EN VINDEN&BINDEN (V&B)

Vanaf 8 juli wordt ik vanuit Opvoeders van Nu door V&B ingehuurd om ze te ondersteunen bij het voeren van intakegesprekken met cliënten en het opzetten van behandelingsplannen voor jongeren (van 13 tot 23 jaar) en volwassenen met een verstandelijke beperking en/of (zwaar) problematisch gedrag.

Vinden & Binden werkt:

  • vanuit preventie en heeft ook een aanbod voor kinderen (van 5 tot en met 12 jaar) die risico lopen omdat ze behoren tot het gezin van de jongeren / volwassen(en) waar V&B mee werkt;
  • met mensen die vaak vanwege cultuurverschillen of negatieve ervaringen met de reguliere zorginstellingen, de aansluiting met deze instellingen volledig missen of er totaal niet meer mee willen samenwerken;
  • met mensen waar de aansluiting niet goed verloopt door de manier waarop reguliere instellingen communiceren met cliënten, de werkwijze die er gehanteerd wordt en hoe men omgaat met de probleemgeschiedenis van de cliënt. Een deel van de aansluitingsproblematiek ligt ook bij de cliënt zelf, vooral waar het gaat om de beheersing van de Nederlandse taal en de manier waarop ze met organisaties werken. De aansluitingsproblematiek die zich manifesteert bij cliënten is veelal veroorzaakt door ergernis, het gevoel niet serieus genomen te worden, demotivatie en in sommige gevallen verbale agressie.
  • vanuit een empowerment filosofie. De werkers van V&B hebben een scherp oog voor de talenten en potenties van de cliënt en ook voor de kracht van diens omgeving. Vervolgens is het de opgave de cliënt die hulpbronnen aan te reiken waardoor hij de controle over zijn eigen leven herwint c.q. krijgt. Deze filosofie sluit naadloos aan bij de visie van Opvoeders van nu.

drs. Marom Ayoubi

Reacties zijn gesloten.