Vergoedingen 2014

Vergoedingen 2014

Iedereen in Nederland heeft bij wet de verplichting zich te verzekeren tegen ziektekosten: de basisverzekering. Alle door de verzekeraars aangeboden basispolissen zijn daarom ook inhoudelijk aan elkaar gelijk. Op dit punt is er dus geen concurrentie tussen verzekeraars mogelijk.

De zorgverzekeraars hanteren in beginsel twee soorten polissen: natura of restitutie.

De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u een geldbedrag ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat. In de restitutiepolis is geregeld hoe hoog het bedrag is dat u op uw rekening krijgt overgemaakt (gerestitueerd) wanneer u de declaratie indient van de psycholoog die u zelf heeft gekozen.

LET OP: Zorgverzekeraars zijn tegenwoordig zeer kritisch in hun beoordeling van het al dan niet therapeutisch / curatief werkzaam zijn van bepaalde behandelingen. Zowel Menzis als de Coöperatie VGZ (voorheen UVIT) geven aan dat zij onder alternatieve zorg niet verstaan consulten voor coaching en opvoedingsondersteuning en dat ze daar derhalve geen vergoeding voor verlenen. Wij adviseren u om goed bij uw zorgverzekeraar te informeren of u voor vergoeding in aanmerking komt.

Vanaf  1 januari 2014 kunt u voor de behandeling van psychische klachten terecht bij uw huisarts. Uw huisarts of een praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ) doen zelf de behandeling.

Kan de huisarts of POH-GGZ u onvoldoende behandelen? Dan kan hij u doorverwijzen naar een zorgaanbieder binnen de Basis GGZ (in 2013 de eerstelijns psychologische zorg). Maar hij kan u ook meteen doorverwijzen naar de gespecialiseerde GGZ. (in 2013 de tweedelijns GGZ). Bedrijfsartsen en jeugdartsen mogen ook doorverwijzen naar de Basis of gespecialiseerde GGZ.

Vanaf 2014 valt iedereen met een lichte tot matige psychische aandoening onder de Basis GGZ. Een behandeling binnen de Basis GGZ kan bestaan uit:

  • gesprekken met onder andere een psycholoog, psychotherapeut of psychiater;
  • een vorm van e-Health (e-Health zijn programma’s op internet. Hiermee krijgt u hulp bij uw psychische problemen);
  • een combinatie van gesprekken en e-Health.

Vergoeding behandelingen Basis GGZ

In 2014 verandert de vergoeding voor consulten bij bijvoorbeeld de eerstelijnspsycholoog. In 2013 kreeg u 5 consulten vergoed via uw zorgverzekering. In 2014 vervalt die beperking. Ook de eigen bijdrage van € 20 per consult is vanaf 2014 verdwenen.

De behandelingen in de Basis GGZ maken deel uit van het basispakket van uw zorgverzekering.Voor zorg uit de Basis GGZ geldt voor cliënten van 18 jaar en ouder het eigen risico van de zorgverzekering.

U mag zelf kiezen welke zorgbehandelaar u wilt. Maar het kan zijn dat u niet alle kosten vergoed krijgt. Informeer daarom vooraf of uw zorgverzekeraar de kosten van de behandelaar van uw keuze vergoedt.

Enkele redenen om als contractvrije psycholoog te werken zijn:

  • 100% waarborg van cliëntenprivacy, er worden geen cliëntgegevens gedeeld met de zorgverzekeraar;
  • De tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren gebruiken we liever voor contact met de cliënt, met u dus.

Facturering
U ontvangt maandelijks een rekening voor de gevoerde behandelgesprekken. Deze dient u eerst zelf te voldoen. U kunt de rekening declareren bij uw zorgverzekeraar. U zult in de regel het rekeningbedrag met aftrek van de wettelijke eigen bijdrage terug ontvangen. Houdt u daarnaast ook rekening met het verschil dat mogelijk kan bestaan tussen het door de behandelaar gevraagde tarief en het door uw zorgverzekeraar maximaal te vergoeden tarief per gesprek. Bestaat tussen deze twee inderdaad een verschil dan zult u dat uit eigen zak moeten bijbetalen. Neem in geval van twijfel contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor meer algemene en actuele informatie kunt u de website van het NIP en van de Rijksoverheid raadplegen.